Bảng Giá Các Loại Vật Liệu tại Càn Thanh

Post 2023-03-23 |

STT Loại gạch - Quy cách (MM) Giá bán/m2 Giá bán/viên
1 Gạch nhẹ AAC E-Block 600x200-300-400x75, 3.5 Mpa 121.528 vnđ 14.583 vnđ
2 Gạch nhẹ AAC E-Block 600x200-300-400x100-200, 3.5 Mpa 156.250 vnđ 18.750 vnđ
3 Gạch nhẹ AAC E-Block 800-1200x600x100, 3.5MPa 260.417 vnđ 31.250 vnđ
4 Gạch nhẹ AAC E-Block 800-1200x600x150-200, 3.5MPa 358.796 vnđ 43.056 vnđ
5 Gạch nhẹ AAC E-Block 300x200-300-400x100-200, 3.5MPa 188.750 vnđ 10.486 vnđ
6 Tấm Panel AAC 1200x600x100  263.889 vnđ 190.741 vnđ
7 Tấm Panel AAC 1200x600x150  250.000 vnđ 268.519 vnđ
8 Đà lanh tô Lintel 1200x100x100   79.139 vnđ
9 Đà lanh tô Lintel 1200x100x150   89.250 vnđ
10 Vữa xây chuyên dụng 120.000/bao  
11 Vữa tô chuyên dụng_202 110.000/bao  

Bạn sẽ quan tâm: