Vữa xây & tô chuyên dụng

 • Vữa xây chuyên dụng
  Thông số kỹ thuật của vữa xây chuyên dụng: Mô tả   Đơn vị   Vữa xây EBT 104  Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất […]
 • Vữa tô chuyên dụng
  Bảng thông số kỹ thuật các loại vữa tô chuyên dụng: Mô tả   Đơn vị   Vữa tô Chuyên Dụng Vữa Tô Skimcoat Vữa tô […]
 • Vữa tô Skimcoat
  1. Mô tả chung vữa tô skimcoat Loại vữa Mã sản phẩm ứng dụng sản phẩm Định mức sử dụng Vữa tô mỏng skim coat EBS-302 […]
 • Vữa đàn hồi
  Mục đích sử dụng của vữa đàn hồi Vữa đàn hồi EBF-501 dùng để chèn (trám) vào khe đầu tường AAC tiếp giáp với dầm (trần), […]
 • Vữa lót trung gian
  Thông tin chung Loại vữa Mã sản phẩm Ứng dụng sản phẩm Định mức sử dụng Vữa lót trung gian EBH-401 Vữa lót trung gian sử […]
Hotline: 0967 213 312