Vữa tô chuyên dụng

Thông tin chính sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Vữa tô chuyên dụng
  • Vữa tô chuyên dụng là loại vữa tô được trộn khô sẵn và đóng bao, chỉ cần trộn nước theo tỷ lệ ghi trên bao bì và sử dụng. Có nhiều loại vữa tô phù hợp với những yêu cầu của khách hàng.

Bảng thông số kỹ thuật các loại vữa tô chuyên dụng:

Mô tả

  Đơn vị  

Vữa tô
Chuyên Dụng

Vữa Tô
Skimcoat

Vữa tô
Skimcoat

EBP-202

EBS-302

EBS-301

 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất

mm

0.6

0.7

0.3

 Độ lưu động

mm

180-210

180-210

180-210

 Khả năng giữ độ lưu động

%

>90

>90

>90

 Thời gian bắt đầu đông kết

phút

>200

>200

>200

 Thời gian điều chỉnh

phút

>10

>10

>10

 Hàm lượng ion Clo trong vữa

%

 Cường độ nén trung bình (28 ngày)

Mpa

7.5

7.5

7.5

 Cường độ bám dính (*)

Mpa

≥0.4

≥0.4

≥0.4

Hotline: 0967 213 312