Gạch chữ U

Thông tin chính sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Gạch chữ U
  • Gạch chữ U là loại gạch được cắt từ viên gạch bê tông nhẹ nguyên. Gạch chữ U được sử dụng để làm bổ trụ thay vì phải ghép cốt pha để đổ bê tông ở các vị trí như khung cửa, tường giao nhau giúp giảm chi phí vật tư và tăng tốc độ thi công

Gạch chữ U là loại gạch được cắt từ viên gạch bê tông nhẹ nguyên. Có hình dạng như bên dưới:

Gạch chữ U

Gạch chữ U

Có nhiều loại kích thước khác nhau có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng

Ưng dụng gạch chữ U

Gạch chữ U được sử dụng để làm bổ trụ thay vì phải ghép cốt pha để đổ bê tông ở các vị trí như khung cửa, tường giao nhau…giúp tiết kiệm vật tư và tăng tốc độ thi công

Một số hình ảnh sản phẩm

Gạch chữ U

Gạch chữ U

Gạch chữ U

Hotline: 0967 213 312