Dụng cụ tạo rãnh

Thông tin chính sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Dụng cụ tạo rãnh
  • Dụng cụ tạo rãnh được sử dụng để khoét rãnh trên bề mặt gạch AAC tại các vị trí cần lắp ống nước, đi dây điện âm...

Sử Dụng cụ Tạo rãnh:

Lắp ống Nước sau khi tạo rãnh

Hotline: 0967 213 312